Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Διακοπή μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω εκτάκτων συνθηκών

Διακοπή μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού με την αριθ. 10/2017 (ΑΔΑ: Φ9ΕΛΩ1Π-ΥΜ7) απόφασή του, αποφάσισε    την  διακοπή των μαθημάτων των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Β/θμιας Εκπαίδευσης όπως επίσης και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύδνας Κολινδρού στις 9-1-2017 και 10-1-2017 λόγω εκτάκτων συνθηκών, που δημιουργήθηκαν από το πολικό ψύχος λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών  κάτω των -13οC που επικρατούν στο Δήμο και των προβλημάτων που δημιουργούνται στην μετακίνηση και  των μαθητών συνεπεία αυτών.
Διακοπή μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες.pdf