Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού


Με την αρ.113.7/09-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού» προϋπολογισμού μελέτης 253.417,56€.
Η πράξη υποβλήθηκε από τον Δήμου Πύδνας – Κολινδρο
ύ στο Μέτρο 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016, από το Πράσινο Ταμείο. Μάλιστα είναι η πρώτη πράξη που εντάχθηκε στο Μέτρο αυτό δείχνοντας έτσι την ετοιμότητα του Δήμου για υποβολή προτάσεων αλλά και την πληρότητα και ωριμότητα της μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.


Η πράξη αυτή περιλαμβάνει την αναβάθμιση, τον εξοπλισμό, την συντήρηση  και την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου καθότι ο Δήμος υποχρεούται να πιστοποιήσει όλες τις παιδικές χαρές του, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.18239/05-05-14 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και συστάσεις του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προς όλους τους Δήμους της χώρας.

Ο Δημοτική Αρχή εκμεταλλευόμενη όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων, με γνώμονα την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος έχοντας ως μέγιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών που χρησιμοποιούν τις παιδικές χαρές και των οικογενειών τους.

Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού