Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης"

Από 1 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.


 Οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα ΚΕΠ και στις υπηρεσίες του Δήμου για τις
απαραίτητες πληροφορίες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον
διαπιστωθεί ότι είναι δικαιούχοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.

 Στην σελίδα του Δήμου www.pydnaskolindrou.gr είναι αναρτημένος ο οδηγός συχνών
ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τους όρους εφαρμογής του προγράμματος, για την
διευκόλυνση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

 Σε περίπτωση ομαδικής προσέλευσης ενδιαφερομένων στα ΚΕΠ και στις υπηρεσίες του
Δήμου κα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εξυπηρέτησης  προκειμένου να αποφευχθεί
πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων πολιτών και να διασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και των υπηρεσιών του Δήμου.


 Από το τμήμα ΚΕΠ του Δήμου Πύδνας  Κολινδού

Για περισσότερες πληροφορίες κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: